Bevægeanalyse forum

 

MTT gruppen har afholdt en workshop for Fysioterapeuter med erfaring i træning, bevægelsesanalyse og anvendelse af kamera og / eller software til analyse. Et oplæg til inspiration ogfaglig udvikling af Lars Henrik Larsen, Fysioterapeut Bsc. MSA. MScPT. Stud. PhD, University College Nordjylland - Fysioterapeutuddannelse.

Omdrejningspunktet i workshoppen var at kigge i udviklings-optikken og belyse hvad det er vi gør og hvorfor? Hvad kan vi gøre og hvordan?

Oplægget  af Lars Henrik Larsen var baseret på et teoretisk og praktisk brush-up af nyeste metoder og forskningsresultater samt et kritisk oplæg om evidensbasering, forskningsstøttet praksis og professionsudvikling. Det tog afsæt i ICF som ramme, systemteoretisk tænkning som metode og biomekanisk bevægelsesanalyse og der blev demonstreret en række eksempler med efterfølgende diskussion og debat orienteret mod praksisudvikling. 

De 17 deltagende fysioterapeuter kom med inspiration og blev også inspireret til yderligere faglig udvikling…
 

Redigeret af : Thomas Juhl, 29.11.2011

Til top